W myśl nowych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, losy swojego rozliczenia podatkowego możemy powierzyć w ręce pracodawcy. Koniecznym jest w takim przypadku złożenie do pracodawcy druku pit-12 w terminie do 10 stycznia.

Zwyczajowo to do nas jako podatników należy sporządzenie rocznego rozliczenia z fiskusem. Niemniej w chwili obecnej możemy swoje rozliczenie PIT 2015 powierzyć w ręce naszego pracodawcy.

W przypadku, kiedy zdecydujemy się na upoważnienie naszego pracodawcy do złożenia w naszym imieniu druku pit 2015, koniecznym jest złożenie stosownego oświadczenia. Oświadczenie takie podatnik składa na specjalnie do tego przygotowanym druku, jakim jest druk podatkowy pit-12. Co istotne, formularz ten należy przedłożyć swojemu pracodawcy w terminie do 10 stycznia danego roku. W innym przypadku zobligowani będziemy do samodzielnego rozliczenia się z urzędem skarbowym w standardowym terminie do 30 kwietnia.

Czym jest formularz pit-12?

Jeśli nasze pity 2015 mają być rozliczone przez naszego pracodawcę, koniecznym jest złożenie do pracodawcy druku pit-12. Wspomniany już druk pit 2015 możemy zatem złożyć miedzy innymi do: uczelni, placówek naukowych, a także innych jednostek organizacyjnych, które w danym roku kalendarzowym wypłacały nam stypendium, zakładów pracy ( w tym ze stosunku pracy, stosunku służbowego, jak również pracy nakładczej, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy, aresztów śledczych i zakładów karnych (wynagrodzenia wypłacane aresztowanym i skazanym za pracę tymczasową), osobom prawnym, jak również jednostkom organizacyjnym wypłacającym świadczenia emerytalne i rentowe z zagranicy.

zdjęcie pit-12

Rozliczenie roczne 2015 pit-12 – jak to działa

Jak co roku pracodawca zobligowany jest do złożenia do urzędu skarbowego do końca lutego druku podatkowego PIT-40, na którym rozlicza osiągnięte przez nas w jego zakładzie dochody. W przypadku, kiedy zdecydujemy się na złożenie u pracodawcy druku pit-12, a tym samym zdecydujemy się na powierzenie kwestii rozliczenia w ręce pracodawcy, druk pit-40 wysłany przez naszą firmę do urzędu skarbowego staje się jednocześnie naszym rozliczeniem rocznym. W tym przypadku nie otrzymamy od pracodawcy druku pit-11.
Wypełniając druk pit 2015, jakim jest pit-12, jednocześnie oświadczamy naszemu pracodawcy, że: nie korzystamy z odliczeń podatkowych takich jak ulgi czy darowizny, nie zamierzamy również rozliczać się z małżonkiem, czy też jako osoba samotnie wychowująca dziecko, poza dochodami, jakie uzyskaliśmy u przedsiębiorcy nie uzyskaliśmy innych dochodów. Druk pity 2015 umożliwia nam również wskazanie pracodawcy naszych rzeczywistych kosztów uzyskania przychodów, jeśli są one wyższe od ustawowo ustalonych ( w przypadku, kiedy na przykład dojeżdżamy do pracy).

Jeśli nigdy jeszcze nie widziałeś druku pit-12, jeśli mieszkasz w dużej odległości od urzędu skarbowego, warto sięgnąć po program pity 2015. To całkowicie bezpłatna aplikacja komputerowa, wyposażona we wszystkie aktualne formularze podatkowe.

Program PITy 2015 pomoże nam nie tylko prawidłowo wypełnić nasze rozliczenie roczne 2015, ale także pokaże pozycje, w których zobligowani jesteśmy wpisać określone informacje. Program ten okaże się pomocnym również w przypadku, kiedy zdecydujesz się na samodzielne rozliczenie z fiskusem. Nie tylko dobierze dla Ciebie odpowiednie formularze podatkowe pity 2015, ale na podstawie podanych wielkości, dokona za Ciebie stosownych wyliczeń. Aplikacja program pity 2015 pozwoli Ci również na przesłanie swojego druku podatkowego wprost do urzędu skarbowego bez konieczności wychodzenia z domu, czy stania w długich kolejkach na poczcie.

Polityka Prywatności